Tvarumas – neatsiejama „NorDan“ grupės veiklos dalis. Projektai ir iniciatyvos, apimančios tvarumą bei darnų vystymąsi, įgyvendinamos visose koncerno įmonėse.


Į UAB „NorDan“ verslo strategiją taip pat yra įtraukti tvarumo elementai. Planuodami strategines kryptis, rėmėmės Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais ir į tvarumą pažvelgėme plačiau. Kėlėme klausimus sau: kokiomis vertybėmis vadovaudamiesi dirbame? Ar vykdydami veiklą prisidedame prie aplinkos saugojimo? Ar galime dirbti pelningai, tuo pačiu kurdami gerovę žmonėms – mūsų darbuotojams, visuomenei apskritai?


Todėl tvarumas mūsų įmonėje nėra tik aplinkosaugos aspektas. Tvarumas, mūsų manymu, apima aplinką, žmones ir ekonomiką. Apsibrėžėme veiklas ir išskyrėme šešis svarbiausius darnaus vystymosi tikslus, kuriuos įgyvendindami galime daryti teigiamą poveikį skirtingose tvarumo srityse.


Mums rūpi darbuotojų fizinė ir emocinė savijauta, todėl siekiame užtikrinti saugią, sveiką bei komfortišką darbo aplinką. Skatiname sveiką gyvenseną, remiame sporto iniciatyvas ne tik įmonėje, bet ir vietos bendruomenėje.

 • 2021 m. baigta administracijos biuro patalpų rekonstrukcija. Pakeistas patalpų išplanavimas, įrengta moderni oro kondicionavimo ir vėdinimo sistema, įkurtos ergonomiškos darbo vietos ir bendros erdvės. Siekėme sukurti tokią darbo aplinką, kuri įkvėptų, skatintų našumą, nekeltų streso ir didintų darbuotojų gerovę.
 • Remiame Mažeikių futbolo klubą „Atmosfera“. Klubas treniruoja vaikus, subūrė atskirą mergaičių komandą. Mums svarbu, kad skatinamas vaikų fizinis aktyvumas ir užimtumas. 2021 m. birželį buvo suorganizuotas pirmasis jaunių futbolo turnyras „NorDan“ taurei laimėti.
 • Įmonė savo darbuotojams kasmet kompensuoja dalį sporto ir sveikatingumo paslaugų išlaidų.
 • Sportuodami ir konkuruodami tarpusavyje aktyvumu, skatiname vieni kitus daugiau judėti (pavyzdžiui, „NorDan PULS“ varžybos).

Vykdydami veiklą, ieškome efektyvaus energijos vartojimo sprendimų – nuo energijos tausojimo iki investicijų į atsinaujinančius energijos šaltinius. Tai leidžia dirbti taupiau ir tvariau, mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

 • 2021 m. užbaigta gamybinio pastato renovacija: pakeisti langai, apšiltintos išorinės sienos, atlikta fasado apdaila. Sunaudojame mažiau energijos patalpų šildymui, trumpėja šildymo sezonas, mažėja išlaidos.

Inovatyvūs gaminiai augina verslą ir komandą. Automatizuojame mechaninius ir rutininius gamybos procesus. Darbuotojus ugdome ir skatiname atlikti aukštesnės pridėtinės vertės užduotis, už kurias mokamas aukštesnis nei vidutinis darbo užmokestis.

 • Esame kompetencijų centras „NorDan“ įmonių grupėje. Centro tikslas – suteikti visapusišką techninę ir inžinerinę pagalbą apie uPVC bei aliuminio sprendimus. Rengiame ir nuolat atnaujiname produktų techninius aprašymus, montavimo, priežiūros instrukcijas ir kt. dokumentaciją. Organizuojame mokymus skirtingų sričių darbuotojams visos grupės mastu.

Siekdami dirbti našiau, modernizuojame gamybos procesus, investuojame į šiuolaikinę įrangą. Įmonėje turime suformuluotą skaitmenizacijos strategiją ir nuolat įgyvendiname inovacijų pritaikymo veiklai projektus.

 • Parengtas skaitmeninės transformacijos įmonėje planas 2022–2024 metams.
 • Produkcijai gaminti naudojama moderni, efektyvi „Elumatec“ įranga. Vienu įrankiu dabar galime atlikti daugiau operacijų, todėl padidėja darbo našumas, suvartojama mažiau elektros energijos.
 • Modernizuojame buhalterinę apskaitą, ją integruojame su kitomis verslo valdymo programomis. Apskaitos procedūros skaitmenizuojamos ir automatizuojamos, mažėja rutininio ir rankinio darbo. Automatizavome sąskaitų siuntimą, gaunamų ir siunčiamų sąskaitų apskaitymą.

Pagrindinis mūsų indėlis miestų tvarumui užtikrinti – ilgaamžiai, energetiškai efektyvūs, ypatingos priežiūros nereikalaujantys mūsų gaminami langai ir durys. Beveik pusę vidaus rinkai skirtų langų ir durų parduodame Mažeikiuose – taip prisidedame prie darnaus savo miesto ir jo aplinkos kūrimo.

 • Mūsų langų ir durų atitikimą aukščiausiems kokybės reikalavimams patvirtina turimi sertifikatai: Norvegijos durų ir langų kontrolės centro (NDVK) sertifikatas, CE sertifikatas. 2021 m. sėkmingai užbaigėme gaminių sertifikavimą Danijos rinkai.
 • Esame įsidiegę ir veiklą vykdome pagal kokybės ISO 9001 ir aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standartus.

Siekiame mažinti gamybinių atliekų kiekį, rinktis perdirbamas žaliavas gaminamai produkcijai, taupiai naudoti energetinius išteklius. To paties reikalaujame iš savo verslo partnerių ir kiekvieno darbuotojo.

 • Savo gaminamiems langams ir durims naudojame aukštos kokybės vokiškus uPVC profilius, kuriuose yra nuo 20 % iki 49 % perdirbto plastiko. Visas gamyboje naudojamas uPVC yra 100 % perdirbamas.
 • Nuo 2018 m. pradėjome gaminti aliuminio langus, duris ir fasadų sprendimus. Dabar tai sudaro apie 70 % veiklos ir toliau sparčiai auga. Aliuminio langų ir durų gamyboje naudojame tvarius „Hydro REDUXA“ ir „Hydro CIRCAL“ aliuminio profilius. Jiems pagaminti naudojama hidroenergija ir perdirbtas aliuminis.